Nemokamas tekstilės pristatymas nuomojant nuo 50€, perkant nuo 90€

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Mes suprantame ypatingą jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą. Todėl mes renkame ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklai. Mes tvarkome asmens duomenis teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tiek, kiek to reikia šiems tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, mes stengiamės patikrinti, ar jie yra tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai saugomi. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimų ir kitų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, nustatytų kituose teisės aktuose.

 

KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

 • Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatomos privatumo sąlygos, susijusios su jūsų naudojimusi internetine parduotuve xdecor.lt(toliau – Parduotuvė). Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname ir kokias teises turite kaip duomenų subjektas.
 • Privatumo politika taikoma visiems asmenims, kurie lankosi Parduotuvėje, ji taip pat taikoma veiksmams, kuriuos galite atlikti Parduotuvėje. Jei norite naudotis Parduotuve, turėsite perskaityti ir sutikti su šia Privatumo politika. Jei nesutinkate su Privatumo politika, jūs neturite teisės naudotis Parduotuve.
 • Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ apima bet kokią informaciją, kuri gali padėti tiesiogiai ar netiesiogiai nurodyti jūsų tapatybę. Asmens duomenis sudaro jūsų pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.

 

KAS MES?

 • Remiantis BDAR nuostatomis, mes esame jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

 • Tvarkydami jūsų asmens duomenis mes:
  • laikysimės galiojančių teisės aktų reikalavimų, įskaitant BDAR;
  • tvarkysime jūsų asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
  • rinksime jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau jų netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus įstatymų leidžiamą mastą;
  • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad bet kokie netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, papildyti, sustabdyti ar sunaikinti;
  • saugosime jūsų asmens duomenis taip, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia tikslams, kuriais tvarkomi asmens duomenys;
  • neperduosime jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neatskleisime, išskyrus atvejus, kai tai numatyta Privatumo politikoje arba įstatymų leidžiamais atvejais;
  • užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant atitinkamas technines ar organizacinės priemones.

 

KAIP RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Mes gauname jūsų asmens duomenis, kai:
  • jūs juose pateikiate mums (pvz., kai užsakote mūsų prekes, susisiekite su mumis ir kt.);
  • jūs naršote mūsų Parduotuvėje ir mes generuojame duomenis apie jūsų aplankytus puslapius, URL ir kt.;
  • mes gauname jūsų asmens duomenis iš savo partnerių ir kitų šalių (pvz., jūsų asmens duomenis galime gauti iš socialinių tinklų, mokėjimo paslaugų teikėjų, kurjerių ir kt.).
 • Jūs taip pat galite pateikti mums savo asmens duomenis rašydami mums arba susisiekdami telefonu, pateikdami skundus dėl Parduotuvės ar mūsų paslaugų, ar kitokio mūsų kontakto bei susirašinėjimo metu.

 

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
  • siekdami siūlyti ir parduoti mūsų prekes ir teikti jums paslaugas;
  • pristatyti jūsų įsigytas prekes;
  • norėdami pasiūlyti nuolaidas, organizuoti žaidimus ir panašias veiklas;
  • užtikrinti Parduotuvės funkcionalumą, ją tobulinti ir pasiūlyti jums geresnes ir pritaikytas paslaugas;
  • teikti jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (arba) paslaugas;
  • teikti kokybiškas paslaugas, taip pat jas tobulinti, spręsti galimus ar kylančius ginčus.
 • Mes neprašysime ir netvarkysime tam tikrų kategorijų asmens duomenų, kurie atskleis jūsų rasinę ar etninę kilmę, politinę nuomonę, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenis ar duomenis apie jūsų seksualinį gyvenimą ir seksualinę orientaciją. Tuo atveju, jei pateikiate mums šiuos duomenis Parduotuvėje ar kitaip naudodamiesi Parduotuve, laikoma, kad tokie duomenys buvo pateikti su jūsų sutikimu. Atitinkamai mes tvarkysime šiuos duomenis kartu su kitais jūsų duomenimis, kurie buvo pateikti pagal Privatumo politikos 5.1 punktą.
 • Mes netvarkome jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, kurie nesuderinami su aukščiau išvardytais.

 

KAIP IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

 • Mes tvarkysime šių tipų asmens duomenis:
  • siekdami siūlyti ir parduoti mūsų prekes ir teikti jums paslaugas: vardas, telefono numeris, adresas, el. paštas, IP adresas;
  • siekdami pristatyti jūsų įsigytas prekes: vardas, telefono numeris, pristatymo adresas, el. paštas, IP adresas;
  • norėdami pasiūlyti nuolaidas, organizuoti žaidimus ir panašias veiklas: vardas, el. paštas, IP adresas;
  • užtikrinti Parduotuvės funkcionalumą, ją tobulinti ir pasiūlyti jums geresnes ir pritaikytas paslaugas: vardas, el. paštas, IP adresas;
  • pateikti jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (arba) paslaugas: vardas, el. paštas, IP adresas;
  • teikti kokybiškas paslaugas, taip pat jas tobulinti, išspręsti galimus ar kylančius ginčus: vardas, el. paštas, IP adresas.
 • Mes galime sujungti iš jūsų gautus asmens duomenis su mūsų pačių surinktais duomenimis, gautais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., galime sujungti jūsų asmens duomenis su duomenimis, gautais per internetinės parduotuvės internetinius slapukus, arba su teisėtai iš trečiųjų šalių gautais duomenimis). Įgyvendindami savo teises, visada galėsite paprašyti ištaisyti savo asmens duomenis.

 

AR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

 • Mes galime naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdami pateikti jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (arba) paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali jus dominti. Tačiau jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik gavę papildomą jūsų sutikimą.
 • Mes tvarkome šiuos asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, el. pašto adresas, adredas, IP adresas.
 • Jūs galite pasirinkti, ar leisite mums naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. pvz., galite įvesti savo el. pašto adresą į naujienlaiškio registracijos formą Parduotuvės svetainėje ir spustelėti „Prenumeruoti“.
 • Mes galime sujungti turimą informaciją apie jus su trečiųjų šalių turima informacija, kad galėtume pateikti jums pasiūlymus.
 • Jei duosite sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis analizuoti ir pagerinti mūsų tinklalapių efektyvumą, reklamą ir rinkos tyrimus bei kitus rinkodaros ir pardavimo tikslus. Tokiais atvejais mes naudosime jūsų suasmenintus duomenis.
 • Net jei davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies susijusios asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:
  • pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniu būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose (pvz., spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba
  • atsiųskite mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Prašyme turi būti aiškiai nurodytas jūsų vardas ir pavardė bei kita registracijos informacija (jei yra). Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.
 • Jei atšauksite sutikimą, mes stengsimės kuo greičiau nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jūsų sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti jūsų asmens duomenis arba pateikti jums informaciją apie mūsų tvarkomus asmens duomenis; todėl jūs turėtumėte pateikti tokį prašymą atskirai, kad atliktume šiuos veiksmus.

 

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

 • Mes renkame informaciją apie jus naudodami slapukus ir panašias technologijas. Slapukų naudojimas yra įprasta naršymo internete praktika, kuri palengvina naudojimąsi svetaine. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai saugomi jūsų įrenginio standžiajame diske ir leidžia mums jus atpažinti apsilankius elektroninėje parduotuvėje, išsaugoti asmeninę naršymo istoriją ir parinktis, pritaikyti turinį, pagreitinti paieškas, sukurti patogų ir draugišką Parduotuvės aplinką ir pristatykite ją efektyviau ir patikimiau.
 • Naudodami slapukus galime rinkti šių tipų informaciją: IP adresą, naršyklės tipą, naršyklės skiriamąją gebą, įrenginio tipą, demografinę informaciją, vietą ir, jei lankėtės Parduotuvėje iš trečiosios šalies tinklalapio, URL nuorodą. tą tinklalapį.
 • Slapukų informaciją naudojame tokiems tikslams:
  • užtikrinti Parduotuvės funkcionalumą (pvz., kad galėtumėte naudotis Parduotuvės personalizavimo funkcijomis);
  • tobulinti ir plėtoti Parduotuvę, kad ji geriau atitiktų jūsų poreikius;
  • paslaugų plėtrai ir Parduotuvės naudojimo analizei;
  • tikslinei rinkodarai.
 • Mes galime sujungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta iš jūsų kitomis priemonėmis (pvz., Informacija apie naudojimąsi Parduotuve gali būti sujungta su jūsų pateiktais asmens duomenimis).
 • Parduotuvės svetainėje gali būti naudojami šie slapukų tipai:
  • techniniai slapukai – slapukai, būtini Parduotuvės veikimui;
  • funkciniai slapukai – slapukai, kurie nėra būtini Parduotuvės veikimui, tačiau kurie žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojo patirtį;
  • analitiniai slapukai – slapukai, naudojami Parduotuvės lankytojų naršymo metodų statistinei analizei generuoti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – slapukai, kurie naudojami norint parodyti jums pasiūlymus ar kitą jus dominančią informaciją;
  • socialinio tinklo slapukai – slapukai, būtini norint naudoti Parduotuvės informaciją jūsų socialinio tinklo profilyje.
 • Jūs galite bet kada atšaukti mums duotą sutikimą naudoti slapukus. Tai galite padaryti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, kad naršyklė nepriimtų slapukų. Būdas tai padaryti priklausys nuo jūsų operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Norėdami gauti išsamios informacijos apie slapukus, jų naudojimą ir pašalinimą, apsilankykite http://AllAboutCookies.orgarba http://google.com/privacy_ads.html.
 • Kai kuriais atvejais, ypač išjungiant techninius ir funkcinius slapukus arba ištrinant slapukus, tai gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikras Parduotuvės funkcijas ir blokuoti prieigą prie Parduotuvės.

 

KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Mes neperduosime jūsų asmens duomenų jokiais kitas atvejais, išskyrus tuos, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie jus, jei to reikalaujame pagal įstatymą, arba jei to reikalauja teisėsaugos ar baudžiamojo persekiojimo institucijos.
 • Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis įmonėms, kurios padės mums vykdyti mūsų verslo veiklą, taip pat pagalbos tiesioginės rinkodaros srityje. Tokių partnerių atveju reikalaujame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tik laikantis mūsų nurodymų ir laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymų.
 • Mes galime atskleisti šių tipų duomenis apie jus šioms trečiosioms šalims:
  • paslaugų teikėjai (pvz., kurjeriai, techninių paslaugų teikėjai, įskaitant paslaugų teikimą naujienlaiškiams ar kitą rinkodaros veiklą);
  • paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis paprastai naudojame duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir interneto prieglobos tikslais.
 • Pirmiau minėtų paslaugų teikėjų galimybės naudoti jūsų duomenis išliks ribotos – jie negali naudoti šių duomenų tik tam, kad teiktų mums nurodytas paslaugas.

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei to reikia tvarkymo tikslais, arba pagal teisės aktus, jei juose numatytas ilgesnis saugojimo laikotarpis. Duomenų saugojimo sąlygos:

Duomenys, surinkti 5.1 punkto a ir b papunkčiuose nurodytais tikslais

Penkis (5) metus po to, kai pirkote bet kokias prekes ar paslaugas Parduotuvėje

Duomenys, surinkti 5.1 punkto c papunktyje nurodytais tikslais

Penkis (5) metus nuo jūsų paskutinio dalyvavimo mūsų konkurse ar žaidime

Duomenys, surinkti 5.1 punkto d papunktyje nurodytais tikslais

Ne ilgiau, nurodyta slapukų lentelėje, nurodytoje šios Privatumo politikos 8.6 punkte

Duomenys, renkami 5.1 punkto e papunktyje (tiesioginė rinkodara) nurodytais tikslais

Penkis (5) metus nuo jūsų sutikimo arba, jei sutikimą atšauksite anksčiau, kol ištrinsite savo paskyrą arba atsisakysite Parduotuvės prenumeratos Privatumo politikos 7.6 punkte nurodytu būdu.

 • Mes sieksime, kad nebūtų saugomi pasenę ir neaktualūs jūsų asmens duomenys, todėl juos atnaujinus (pvz., pakoregavus ar pakeitus informaciją paskyroje ir pan.), bu saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija saugoma, jei to reikia, laikantis teisės aktų ar vykdant mūsų veiklą.

 

KAIP LAIKYMAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Mes naudojame ir saugome jūsų duomenis ES. Tačiau kartais duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, taip pat gali būti perduodami ar saugomi už ES ribų. Jei jūsų duomenis perduosime už ES ribų, imsimės visų būtinų veiksmų, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
 • Jei mes sužinome apie jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali rimtai pakenkti jūsų teisėms ar laisvėms, mes nedelsdami apie tai informuosime, kai tik tai bus nustatyta, ir nurodysime informaciją apie pažeidimą.

 

IŠORĖS TINKLALAPIAI

 • Parduotuvėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mūsų prekes ir (arba) paslaugas. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskirą privatumo politiką ir kad mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos ar dėl asmens duomenų rinkimo šiose svetainėse. Prieš pateikdami savo asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi susijusiomis paslaugomis, svarbu peržiūrėti jų privatumo politiką.

 

KOKIAS TEISES TURITE?

 • Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes garantuojame jūsų teises pagal BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas, jūs turite šias teises:
  • žinoti (būti informuotam) apie jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su jūsų asmens duomenimis, kuriuos tvarkome;
  • reikalauti ištaisyti arba papildyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • prašyti sunaikinti savo asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti;
  • prašyti sunaikinti jūsų asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai, arba kai atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis arba neduodate tokio sutikimo, kai tai yra būtina;
  • nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
  • prašyti sustabdyti (išskyrus saugojimą) jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijas, kilus ginčams ar poreikiui patikrinti tvarkymo veiklos teisėtumą ar duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia savo asmens duomenis, bet nenorite, kad juos sunaikintume;
  • prašyti, jei tai techniškai įmanoma, pateikti jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu jūsų sutikimui arba sutarties vykdymo tikslu, arba prašyti perduoti jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • Mes stengsimės užtikrinti, kad jūs, kaip asmens duomenų subjektas, galėtumėte naudotis savo teisėmis, ir sukurti visas būtinas sąlygas veiksmingai naudotis šiomis teisėmis, tačiau mes pasiliekame teisę neatsakyti į jūsų reikalavimus, kai tai būtina užtikrinti:
  • mums nustatytų teisinių įsipareigojimų vykdymą;
  • valstybės saugumą ar gynybą;
  • viešąją tvarką, taip pat nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn;
  • svarbius ekonominius ar finansinius valstybės interesus;
  • profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  • mūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • Su jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus galite mums pateikti asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Gavę jūsų prašymą, mes galime paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat bet kokią kitą su prašymu susijusią papildomą informaciją, kuri mums reikalinga.
 • Gavę jūsų prašymą, mes jums atsakysime per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo gavimo ir nuo visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 • Jei manysime, kad tai būtina, sustabdysime jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus jų saugojimą, kol jūsų prašymas bus išspręstas. Jei jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime tvarkymo veiksmus, susijusius su jūsų asmens duomenimis išskyrus Privatumo politikos 13.2 punkte nurodytus atvejus, taip pat įstatymų numatytais atvejais, t. y., kai mes privalome toliau tvarkyti jūsų duomenis dėl galiojančių teisės aktų, dėl mūsų teisinių įsipareigojimų, dėl teismo sprendimų ar dėl privalomų valdžios institucijų nurodymų.
 • Atsisakydami patenkinti jūsų prašymą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo priežastis.
 • Jei nesutinkate su mūsų veiksmais ar atsakymu į jūsų prašymą, galite pateikti skundą kompetentingai valstybės institucijai dėl mūsų veiksmų ir sprendimų.

 

KAM GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

 • Norėdami pateikti mums skundą dėl jūsų duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, pateikdami kuo daugiau informacijos, naudodamiesi šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Bendradarbiausime su jumis ir stengsimės kuo greičiau išspręsti visas problemas.
 • Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos pagal BDAR, galite pateikti skundą mus prižiūrinčiai institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – nors prieš tai visus ginčus siūlome išspręsti kreipiantis į mus.

 

KAIP KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

 • Visi mūsų Privatumo politikos pakeitimai bus paskelbti Parduotuvėje. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti paskelbtos Parduotuvėje, todėl jums gali tekti jas perskaityti ir sutikti, kad galėtumėte toliau naudotis Parduotuve ir (arba) mūsų paslaugomis.

Susisiekite su mumis !

+370 685 70 378

Atsiprašome, jei vasaros sezono metu į Jūsų paklausimą raštu negalėsime atsakyti tą pačią dieną.

Panevėžys, dirbame visoje Lietuvoje !

info@xdecor.lt